Online Catalog > Book
Check-outs :

大瘟疫

 • Hit:500
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

毫無預兆地,瘟疫悄然進駐,市民向黑色的死亡屈服。醫生與教士等各以信仰實行救治;攜手與黑暗勢力作殊死戰。城市被封鎖,病患被隔離,屍體速增無處可埋,親人、戀人都被分別,到處是哀悼之聲,直到災禍暗暗離去。餘留的生命並不是餘留的歡樂,卻是人生的實質;或是遭到永遠的離別,或是重獲愛的對象。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login