Online Catalog > Book
Check-outs :

遇見100%的女孩

 • Hit:509
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)


 問題在……她對很多事情都不太容易適應。不管是自己的身體、自己所追求的東西、或別人所要求的東西……——村上春樹


 村上春樹在無聊又無奈的現實生活中的異想天開,反映了現在都市人孤獨的影子。 

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login