Online Catalog > Book
Check-outs :

存在與虛無

 • Hit:290
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

 《存在與虛無》一書,總結了沙特前半生最成熟的哲學思想,也是存在主義思潮登峰造極的經典鉅著。


 欲窺存在的旨趣與真實,洞察人的本來面目和人生底蘊,《存在與虛無》是絕不能淺嘗即止的佳釀。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login