Online Catalog > Book
Check-outs :

實業家的二林 : 林本源製糖關係事件

 • Hit:5
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

臺灣史上首次農民事件背後的真相……「二林蔗農事件」近百年來被各種錯誤的報導、記載、引述……,一連串的錯誤,導致歷史記載有誤,其中最大的錯誤是,完全瞭解全貌者──資方,選擇了沉默。林本源製糖的資本家對事件選擇沉默不回應態度,而大部分農民因不識字無法留下文獻記載,那是誰在傳遞一些既煽動又破壞社會秩序的思想?又是誰在製造勞資對立、破壞勞資和諧關係,進而鼓動衝突呢?百年已過,滄桑一頁,沉睡在箱底的本書大量的珍貴圖文故事,重見天日。經營者沉默了百年的辛酸與委屈,在歷史的洪流中,有不可言之重。

許丙(1891∼1963)字芷英,臺灣淡水人,祖籍泉州府晉江埔任,明鄭時期移居臺灣,為家中獨子,幼年喪父,由母親謝省獨立扶養成人。許丙先生事母至孝,父親松麟公早年於滬尾從事買辦及通譯,加上母親精於數字,善於理財,因此家中頗積餘貲。五歲即隨滬尾名儒雷俊臣習漢文,漢學基礎深厚,先後畢業於「滬尾公學校」、「臺灣總督府國語學校國語部」,1911年剛畢業即受聘於「林本源商社」,開始開展其商業長才,歷任臺灣、滿洲國、日本等數十企業取締役與監查役,縱橫商場、廣受臺日企業界尊敬之餘,不論政府如何更迭變異,其專業意見,皆受當朝重視,禮聘為顧問。商務餘暇尚且勤學不輟,曾於日本明治大學校進修,能通北京語,其風采與魅力獨特出眾,外交手腕細膩,待人親切,並且提攜照顧後進不遺餘力。一生以「仁義」為圭臬,曾由滿洲國溥儀皇帝親書「由義」二字相贈;過世時,蔣介石總統則贈輓聯「樂善好義」為之蓋棺。歷任:1920年,臺北市協議會員1927年,臺北州協議會員1930年,臺灣總督府評議員1934年,滿洲國宮內府顧問1945年,敕選貴族院議員1950年,臺灣省政府顧問1953年,中日文化經濟協會(今台日文化經濟協會)顧問許伯埏(1917∼1991)字敏寬,為許丙先生長子,生於淡水埤仔頭,三歲遷居臺北太平町,小學就讀於臺北「建成小學校」,五年級以優越成績轉入「臺灣總督府國語學校附屬小學校」,為該校第一位臺灣籍學生。後進入「臺北一中」就讀,越級考入日本「成城高等學校」,並以第一名成績畢業,入「東京帝國大學」法政科就讀,通過日本外交科高考筆試。「東大」畢業後,依循日本政府的南進政策,進入石原產業海運部門就職。戰後返臺,任職臺紙小港紙廠廠長,長年擔任臺灣許氏宗親會及艋舺龍山寺常務董事。因以外交為志業,故能操多國語言,在學時曾隨父親遊歷朝鮮與滿洲,戰後也曾受何應欽先生之邀,遊歷歐洲諸國,盡力推展與各國的友好關係,尤致力於促進臺日、臺菲、臺韓之友好關係。為人溫文儒雅,一生好學不輟,精於漢學、西洋哲學及日本古典文學、中國文學,才情橫溢,尤好西洋古典音樂,曾獲韓國大學頒贈榮譽博士學位。許丙先生交遊廣闊,與各界名流往來頻繁,常有不能親往拜訪時,皆由伯埏先生代行,所以伯埏先生在當時的上流社會亦赫赫有名;且由於在會見達官顯貴之時,多使用日文敬語交談,故其日文造詣優雅精深,被公認為臺灣之鰲首。1943年,先生與楊素娥女士成婚,楊女士系出臺中清水名門,畢業於日本津田塾大學,共育有子女三人。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login