Online Catalog > Book
Check-outs :

全汉文

 • Hit:149
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

本書為《全上古三代秦漢三國六朝文》(以下簡稱《全文》)之一集。《全文》清嚴可均輯,共分十五集:《全上古三代文》《全秦文》《全漢文》《全后漢文》《全三國文》《全晉文》《全宋文》《全齊文》《全梁文》《全陳文》《全后魏文朋全北齊文》《全后周文》《全隋文》《先唐文》,共收錄唐以前作者三千四百九個七人(或作三千五百二個人),每人附有小傳,是迄今為止收錄唐以前文章最全的一部總集,對唐以前歷史、文學、宗教、語言等研究,具有極其重要的學術價值。也是中國古代文獻中涵蓋時間最長的一部文學總集。 《全文》的輯成,具有十分重要的意義,首先它集中了自有文字以來直至唐代,除史傳、諸子、詩賦、專書以外的所有文字,舉凡碩學鴻儒、大師巨匠、佛道位工乃至名媛淑女的長篇巨制、片言只字,無不窮菟畢討,加以見存。此書第一次匯輯唐以前的文章,是對先唐文獻典籍具有總結性的一件偉業,對學術界、文化界功不可沒,稱得上是一部功業甚偉的宏篇巨制。 《全文》所輯文字,均注明出處,有利于重檢、核校。有多處收錄者,備載之,并且甄錄異文。這與前代所編的《全唐詩》《全唐文》相比,有很大的差異,從而大大提高了《全文》的學術價值和使用價值,這也是清代輯佚學的一種反映。 此外,嚴可均在?羅文獻、考辨真偽、排比文字等方面,費力良多。就當時學未而言,善于利用文獻,檢校文獻范圍較廣。嚴氏不僅從大量的史傳中爬梳出先唐人的文字,而且遍檢金石碑版、雜記、類書、筆記、古注、經疏乃至佛道兩典等相關文獻,尤其是佛道兩大叢集的利用,對以后總集的編纂有一定的啟發作用。 當然,作為這樣一件宏大的工程,以一人之力,又限以當時條件,必然存在諸多瑕頻,如失收、誤收、重出、誤注,張冠李戴,往往而在,但是瑕不掩瑜。這次校點,我們在適當的范圍內進行指正、查實、辨別,或許可以大大減少其中的錯誤。 《全文》在嚴氏生前并未付刊,一是因為財力,一是因為茲事體大,校刊不易。書成之時雖有人愿刻此書,但并未果。光緒初年,蔣壑曾將此書目錄及所撰小傳刊行,學者難以見到全書。后來,愛文嗜史的張之洞主持粵政,命其屬吏王毓藻董理此事。王毓藻因感此書價值重大,聚集二十位文士,耗時八年,校勘數載,終成完書,人稱王刻本。因刻于廣州,又稱粵刻本。一九五八年,中華書局將此本影印,請童第德先生施以斷句,并校正了一些原書的錯誤,附在書眉之上。后來又編有索引,學術界所見大多即此影印本。 這次標點,以王刻本為底本,參校了有關古籍成果,如唐以前正史標點本、《通典》王文錦校本、《文選》及諸家文集、類書,乃至諸子百家、佛道文獻、出土文字,童第德先生眉批及斷句也大多斟取。 為便于閱讀,這次整理將全書分集分冊出版。

高帝惠帝文帝景帝(已上卷一至卷二)武帝(卷三至卷四) 昭帝宣帝(已上卷五至卷六)元帝(卷七) 成帝(卷入) 哀帝(卷九) 高呂后程姬昭上官后公孫僮仔元王后傅昭儀成許后班??成趙后趙昭儀(已上卷十至卷十一)吳王濞齊王襄淮南王安趙王彭祖膠西王端中山王勝劉長燕王旦昌邑王賀淮陽王欽楚王延壽梁王立(已上卷十二)義帝項王劉舍陳余宋義宋昌孔鮒孔臧孔安國孔衍孔光(已上卷十三)韓信…… 宦官列女闕名偽新外國仙道鬼神

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login